Hledáte zaměstnance?

Hledáte zaměstnance?

 • ProJob řešení:

Dočasné přidělení

“Dočasně neznamená krátkodobě”

Nábor do kmenového stavu

“Výběr rozumem, doporučení srdcem”

Nábor ze zemí mimo EU

“Kvantita s garantovanou kvalitou”

Mzdový průzkum trhu

“Udržíme Vaší konkurenci schopnost”

Převzetí zaměstnanců

“Ti nejlepší zůstávají srdcem Vaší společnosti”

 • Proč ProJob?

Dlouholeté zkušenosti

Flexibilita

Individuální přístup

Odpovědnost

Etika

Dočasné přidělení

Personální leasing nebo dočasné přidělení zaměstnanců je v současnosti moderní a velmi flexibilní formou zaměstnávání. Personální leasing představuje formu zaměstnaneckého vztahu, při němž má zaměstnanec uzavřenou pracovní smlouvu s personální agenturou, ale pracuje pro takzvaného uživatelského zaměstnavatele – tedy pro Vás, pro klienta. Všechno probíhá ve smyslu platné legislativy dané země.

Široké uplatnění – Pokud jde o využití této služby, neexistuje odvětví průmyslu nebo pracovní činnost, v níž by se personální leasing neuplatnil…


Jak to funguje?

Klient zadává počáteční poptávku. Po zpracování cenové nabídky a vzájemné dohody se uzavírá právní vztah spolupráce na základě Dohody o dočasném přidělení, případně Smlouvy o poskytování služeb mezi klientem a agenturou dočasného zaměstnávání. Na základě Vámi zadefinovaných specifikací, pracovních pozic, kriterií a počtů Vám zabezpečíme rychlý výběr a nábor spolehlivého personálu přes náš interní náborový proces nebo formou ověřených externích zahraničních náborových center v rámci vybraných zemí EU, Ukrajiny, Srbska a Kazachstánu.

Práci zaměstnanců si klient organizuje a řídí sám, případně se po dohodě tato odpovědnost pronáší na našeho zaměstnance, kterému je svěřena koordinace projektu a péče o námi dodaných dočasně přidělených zaměstnanců.

Zároveň za Vás přebíráme kompletní mzdovou a personální agendu námi zprostředkovaných zaměstnanců, vyhledáváme a řešíme jejich případné ubytování a dopravu do zaměstnání. Řešíme každodenní operativu, Vaše požadavky a požadavky zaměstnanců.


Jaké jsou výhody dočasného přidělení?

 • Dokážete flexibilně řešit dočasný nebo i dlouhodobý nedostatek pracovní síly
 • Neřešíte nábor vlastních zaměstnanců – efektivní a flexibilní nástroj na řešení
 • personálních otázek,
 • Dostáváte schopnost rychle reagovat na změnu personálních potřeb,
 • Soustředíte se jen na hlavní předmět činnosti společnosti,
 • Nemusíte sledovat vývoj legislativy týkající se pracovněprávních vztahů,
 • Snižujete administrativní  zátěže v oblasti personální administrativy,
 • Snižujete rozsah mzdové a personální agendy spojené s každým zaměstnancem,
 • čímž výrazně ušetříte náklady spojené se mzdovou a personální agendou,
 • přijímáním a propouštěním zaměstnanců,
 • Platíte pouze za skutečně provedenou práci,
 • Výrazně ušetříte na nákladech spojených se mzdovou a personální agendou

Nábor do kmenového stavu

Služba permanent placement neboli nábor do kmenového stavu Vám pomůže najít přesně ty odborníky, které potřebujete. Ušetří vám čas, který můžete investovat do potřebných oblastí a při správném nastavení Vám dokáže snížit náklady celého náborového procesu. Vzhledem k dynamice na trhu práce si uvědomujeme nutnost implementovat nové metody náboru, které zkvalitní proces náboru, zrychlí poskytované zpětné vazby a lépe vyselektuje kandidáty tak, aby se k Vám dostaly pouze relevantní profily. Služba pomůže nejen velkým firmám, které již “přebraly” trh, ale také malým společnostem pro které je zatím nábor novým úkolem, a to ať už na manažerské či kvalifikované pozice, tak i na pozice dělnické.

Jak to funguje?

 • Objednáte si zaměstnance dle potřeby
 • Definujete mzdové a pracovní podmínky požadovaných zaměstnanců
 • Určíte požadavky na počet, kvalifikaci a předpoklady zaměstnanců
 • Vyhledáme vhodné kandidáty
 • Uděláme první kolo pohovorů a testování dle požadavků
 • Představíme Vám vhodné kandidáty
 • Zajistíme kooperaci termínů a komunikace mezi Vámi a kandidáty
 • Ověříme spokojenost zaměstnanců v rámci garanční doby
 • Poskytneme Vám zpětnou vazbu spokojenosti zaměstnance

Recruitment - nábor pracovníků ze zemí mimo EU

Nabízíme nejrychlejší řešení s komplexním servisem od vymezí pracovní pozice, přes realizaci výběrového procesu, selekci až po najdete nejvhodnějších kandidátů ze zemí jako Ukrajina, Srbsko, Gruzie a dalších

 • Objednávka klienta na pracovníky ze zemí mimo EU
 • Definování požadavků klienta na pracovníky ze zemí mimo EU
 • Nábor a následný výběr pracovníků dle požadavků klienta
 • Klient využívá naši rozsáhlou databázi uchazečů o zaměstnání v rámci zemí mimo EU
 • Náš tým profesionálů zajistí komplexní administrativní proces získání pracovního povolení v souladu s platnou legislativou
 • Klient získává pracovníka s platným pracovním povolením
 • V oblasti pracovníků ze zemí mimo EU máme dlouholeté zkušenosti, které využíváme i jako poradenství

 

0
Vydaných pracovních povolení pro zaměstnance z Ukrajiny
0
Vydaných pracovních povolení pro zaměstnance ze Srbska
0
Vydaných pracovních povolení pro zaměstnance z Kazachstánu, Filipín a Vietnamu

Mzdový průzkum trhu

Služba benchmark neboli srovnání mezd Vám pomůže primárně ve chvíli, kdy otevíráte novou pozici a nejste si jisti, jak nastavit mzdu zaměstnance, dále pak při potřebě porovnání nastavení mzdové politiky současných pozic s konkurencí a to Vám zároveň může výrazně pomoci s rychlostí náboru a kvalitou uchazečů na obsazované pozice.

Jak služba funguje?

 • Definujete si pozice k ověření mezd

 • Zašlete nám náplň práce definovaných pozic pro větší přesnost porovnání

 • Zpracujeme a zašlete Vám report ve formě prezentace

 • Automaticky Vám zašleme po 12. měsících srovnání definovaných pozic

Out-staffing / Outplacement / Take over

Jedinečná služba out-staffing / outplacemen / take over neboli převzetí zaměstnanců je pro ty, kteří chtějí ušetřit na nákladech souvisejících s vedením mzdové, personální nebo jiné interní agendy společnosti. Služba umožňuje převzetí současných, ale i nových interních zaměstnanců do pracovněprávního vztahu naši společnosti.


Převzetím těchto zaměstnanců zabezpečíme:

 • Zpracování kompletních osobních složek zaměstnanců

 • Připravíme pracovní smlouvy

 • Přihlásíme zaměstnance do Sociální pojišťovny a do zdravotních pojišťoven

 • Zaměstnanci budou i nadále provádět svou práci beze změny a podle Vašeho systému řízení

 • Zvýšíme flexibilitu a reakci na potřeby trhu a vašich objednávek

 • Snížíme fluktuaci

 • Komplexně převezmeme jejich mzdovou agendu

 • Uhradíme daně a příslušné odvody

 • Převezmeme na sebe nově vzniklé škody způsobené zaměstnanci

Hledáte zaměstnance? Vypište formulář, ozveme se Vám co nejdříve.

Kontakt pro partnery: