Hledáte zaměstnance?

Hledáte zaměstnance?

 • ProJob nabídka:

Personální leasing

Dočasné přidělení zaměstnanců

Recruitment

Výběr těch nejlepších podle vašich kriterií

Out-staffing/Outplacement/Take over

Pro ty, kteří chtějí ušetřit na nákladech

Payroll

I mzdová a personální agenda

 • Proč ProJob?

Dlouholeté zkušenosti

Flexibilita

Individuální přístup

Odpovědnost

Etika

Personální leasing

Personální leasing nebo dočasné přidělení zaměstnanců je v současnosti moderní a velmi flexibilní formou zaměstnávání. Personální leasing představuje formu zaměstnaneckého vztahu, při němž má zaměstnanec uzavřenou pracovní smlouvu s personální agenturou, ale pracuje pro takzvaného uživatelského zaměstnavatele – tedy pro Vás, pro klienta. Všechno probíhá ve smyslu platné legislativy dané země.

Široké uplatnění – Pokud jde o využití této služby, neexistuje odvětví průmyslu nebo pracovní činnost, v níž by se personální leasing neuplatnil…


Jak to funguje?

Klient zadává počáteční poptávku. Po zpracování cenové nabídky a vzájemné dohody se uzavírá právní vztah spolupráce na základě Dohody o dočasném přidělení, případně Smlouvy o poskytování služeb mezi klientem a agenturou dočasného zaměstnávání. Na základě Vámi zadefinovaných specifikací, pracovních pozic, kriterií a počtů Vám zabezpečíme rychlý výběr a nábor spolehlivého personálu přes náš interní náborový proces nebo formou ověřených externích zahraničních náborových center v rámci vybraných zemí EU, Ukrajiny, Srbska a Kazachstánu.

Práci zaměstnanců si klient organizuje a řídí sám, případně se po dohodě tato odpovědnost pronáší na našeho zaměstnance, kterému je svěřena koordinace projektu a péče o námi dodaných dočasně přidělených zaměstnanců.

Zároveň za Vás přebíráme kompletní mzdovou a personální agendu námi zprostředkovaných zaměstnanců, vyhledáváme a řešíme jejich případné ubytování a dopravu do zaměstnání. Řešíme každodenní operativu, Vaše požadavky a požadavky zaměstnanců.


Jaké jsou výhody personálního leasingu?

 • Dokážete flexibilně řešit dočasný nebo i dlouhodobý nedostatek pracovní síly
 • Neřešíte nábor vlastních zaměstnanců – efektivní a flexibilní nástroj na řešení
 • personálních otázek,
 • Dostáváte schopnost rychle reagovat na změnu personálních potřeb,
 • Soustředíte se jen na hlavní předmět činnosti společnosti,
 • Nemusíte sledovat vývoj legislativy týkající se pracovněprávních vztahů,
 • Snižujete administrativní  zátěže v oblasti personální administrativy,
 • Snižujete rozsah mzdové a personální agendy spojené s každým zaměstnancem,
 • čímž výrazně ušetříte náklady spojené se mzdovou a personální agendou,
 • přijímáním a propouštěním zaměstnanců,
 • Platíte pouze za skutečně provedenou práci,
 • Výrazně ušetříte na nákladech spojených se mzdovou a personální agendou

Recruitment - nábor pracovníků ze zemí mimo EU

Nabízíme nejrychlejší řešení s komplexním servisem od vymezí pracovní pozice, přes realizaci výběrového procesu, selekci až po najdete nejvhodnějších kandidátů ze zemí jako Ukrajina, Srbsko, Gruzie a dalších

 • Objednávka klienta na pracovníky ze zemí mimo EU
 • Definování požadavků klienta na pracovníky ze zemí mimo EU
 • Nábor a následný výběr pracovníků dle požadavků klienta
 • Klient využívá naši rozsáhlou databázi uchazečů o zaměstnání v rámci zemí mimo EU
 • Náš tým profesionálů zajistí komplexní administrativní proces získání pracovního povolení v souladu s platnou legislativou
 • Klient získává pracovníka s platným pracovním povolením
 • V oblasti pracovníků ze zemí mimo EU máme dlouholeté zkušenosti, které využíváme i jako poradenství

 

0
Vydaných pracovních povolení pro zaměstnance ze Srbska
0
Vydaných pracovních povolení pro zaměstnance z Ukrajiny
0
Vydaných pracovních povolení pro zaměstnance z Kazachstánu

Out-staffing / Outplacement / Take over

Jedinečná služba pro ty, kteří chtějí ušetřit na nákladech souvisejících s vedením mzdové, personální nebo jiné interní agendy společnosti. Služba umožňuje převzetí současných, ale i nových interních zaměstnanců do pracovněprávního vztahu naši společnosti.


Převzetím těchto zaměstnanců zabezpečíme:

 • Zpracování kompletních osobních složek zaměstnanců

 • Připravíme pracovní smlouvy

 • Přihlásíme zaměstnance do Sociální pojišťovny a do zdravotních pojišťoven

 • Zaměstnanci budou i nadále provádět svou práci beze změny a podle Vašeho systému řízení

 • Zvýšíme flexibilitu a reakci na potřeby trhu a vašich objednávek

 • Snížíme fluktuaci

 • Komplexně převezmeme jejich mzdovou agendu

 • Uhradíme daně a příslušné odvody

 • Převezmeme na sebe nově vzniklé škody způsobené zaměstnanci

Payroll - I mzdová a personální agenda

Klientům nabízíme službu zpracování mzdové agendy jejich interních zaměstnanců v plném nebo předem vymezeném rozsahu.

Služba zahrnuje:

 • Vedení osobní personální složky zaměstnanců

 • Komunikace se Sociální pojišťovnou, zdravotními pojišťovnami, úřady práce

 • Realizujeme výpočet mezd

 • Realizujeme pravidelný report pro klienta v předem zvolené formě

 • Podle potřeby rozposíláme výplatní pásky na předem určené e-mailové adresy zaměstnanců

 • Provádíme poradenství v pracovněprávních otázkách

Hledáte zaměstnance? Vypište formulář, ozveme se Vám co nejdříve.

Kontakt pro partnery: